Wednesday, 17 April 2013

NA. HALIM


Daripada 395 perkataan yang terdapat dalam glosari pangkalan data ini, lebih kurang 100 glosari perkataan bahasa Melayu dalam bidang sains dan teknologi terutamanya alatan dan seni bina Melayu. Dalam koleksi buku dan gambarnya, terdapat beberapa alatan yang dianggap seni bina dan teknologi Melayu seperti alat dalam upacara perbomohan, alatan rotan, alat-alat tenunan, alat muzik tradisional, anyaman, serta seni bina bangunan dan reka cipta Melayu.
ALATAN UNTUK PERBOMOHAN


ALATAN MENGGUNAKAN ROTAN

Monday, 15 April 2013

SAINS DAN TEKNOLOGI 'ADAT PERPATIH' Unsur sains & teknologi dapat dilihat dalam pangkalan data ADAT PERPATIH dalam bahagian alatan kegunaan harian. Kebanyakan alatan yang digunakan dalam upacara rasmi menampakkan teknologi ukiran dan tempaan logam yang unik. Contohnya, keris yang ditempa dalam alam minang berlainan dengan keris etnik-etnik Melayu yang lain.

Binaan dan reka bentuk istana juga menunjukkan orang Minang memang mempunyai teknologi seni binanya sendiri tanpa ada pengaruh atau peniruan kepada etnik lain.


Ukiran  dan corak yang digunakan untuk menghias rumah gadang menunjukkan pandangan pengukir terhadap alam sekitar dan juga geometri.